Peregrinos blog

Peregrinos blog

Tilgivelse - en bøn

BønPosted by Ulla Sat, June 03, 2017 20:12:21
Nedenstående bøn om tilgivelse er en oversættelse af en bøn af pater De Grandis, Milano.

Pater De Grandis anbefaler at bede denne bøn hver dag i 30 dage. På den måde lader vi Gud fremdrage de personer og situationer med hvilke vi har gjort smertelige erfaringer.

Arbejdet med at tilgive ikke blot helbreder vore relationer til andre, men vi vil også opleve vores egen sjælelige, følelsesmæssige, psykiske og fysiske helbredelse.

De dele af bønnen, der ikke berører ens liv kan man naturligvis udelade, ligesom man kan tilføje det, der måtte mangle. Det er almengyldige eksempler på hvad der rører sig i mange menneskers liv.

Er det menneske du ønsker at tilgive allerede død, har det så meget mere brug for din tilgivelse.

Bed bønnen i 30 dage og du vil opleve at dit liv ændrer sig.

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Herre Jesus Kristus, hjælp mig til at kunne tilgive alle i mit liv.

Du som elsker mig mere end jeg selv gør, du som vil skænke mig større glæde end jeg selv vil, giv mig styrken til at tilgive.

Jeg beder om styrke til at tilgive mig selv , mine synder og mine svagheder. Det er mit ønske at kunne tage imod din tilgivelse. Herre, jeg vil ikke mere beklage mig over dødsfald io familien, svære tider, økonomiske vanskeligheder eller hvad der forekom mig uretfærdigt selv om andre sagde, at Gud havde en mening med det og at det var Guds vilje.
Send Helligåndens lys i mit hjerte og sind.

Jeg tilgiver mig selv, at jeg har misbrugt dit navn, ikke har deltaget i messen, at jeg har såret mine forældre, var beruset, at jeg har syndet imod renhed, læst underlødige bøger, set underlødige film, for utugt, ægteskabsbrud, abort, tyveri, løgn, bedrag og bagtalelse.

Jeg tilgiver også mig selv overtro, horoskoper, kortlæggere, healere eller lykkebringende amuletter. Du alene er min Herre og frelser.


Som jeg tilgiver mig selv har du i dag tilgivet mig. Tak Herre for din nåde.


Herre, jeg tilgiver min mor. Jeg tilgiver hende hver gang hun sårede mig, afviste mig, var vred på mig eller straffede mig. Jeg tilgiver hende at hun foretrak mine brødre og søstre, at hun kaldte mig dum og ubegavet.

Jeg tilgiver hende alt.

Herre, jeg tilgiver min far. Jeg tilgiver ham den manglende støtte, den manglende kærlighed, nærhed og opmærksomhed. Jeg tilgiver ham hans mangel på tid, ikke at have fulgt mig, hans alkoholmisbrug, hans strid med min mor eller de andre børn. Jeg tilgiver ham hans hårde afstraffelse, at han forlod os, hans skilsmisse fra min mor.

Jeg tilgiver ham alt.

Herre, jeg tilgiver mine søskende. Jeg tilgiver dem, der afviste mig,der løj om mig, der hadede mig, der konkurerede med mig om vore forældres kærlighed. De, der straffede mig, skadede mig og gjorde mit liv ubehageligt.

Jeg tilgiver alle.

Herre, jeg tilgiver min ægtefælle den manglende kærlighed, svagheder, fejl, adfærd eller ord, som har såret mig.

Jeg tilgiver ham.

Herre, jeg tilgiver mine børn deres mangel på respekt, kærlighed, opmærksomhed, støtte, varme og forståelse. Jeg tilgiver dem al dårlig opførsel.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver mine svigerforældre og mine svigerbørn som har behandlet min familie kærlighedsløst. Alle ord, tanker, gerninger eller undladelser, som har såret og voldt smerte.

Jeg tilgiver alt.d, nærhed, hensyntagen, støtte, opmærksomhed og kommunikation. Jeg tilgiver ham hans


Herre, jeg tilgiver mine slægtninge. Min bedstemor og min bedstefar, mine tanter, onkler, fætre og kusiner, som optrådte besiddende, skabte forvirring eller satte forældrene op imod hinanden.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver mine arbejdskolleger, deres hån og nedladenhed overfor mig og de som ikke ville samarbejde med mig eller som ville overtage min arbejdsplads.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver min nabo. For al larm og råben, for hans hund i min have og for bedrageri.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver min sognepræst, manglende støtte og accept, dårlige prædikener, smålighed, manglende venlighed, manglende nødvendig inspiration til mig og min familie, al smerte som jeg og min familie blev udsat for både nu og i fortiden.

Jeg tilgiver alt.


Herre, jeg tilgiver alle, der har en anden politisk overbevisning. Alle de, der har angrebet mig, latterliggjort mig, diskrimineret mig og gjort sig morsom på min bekostning, alle de som har skadet mig i mit erhverv.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver alle, der tilhører en anden konfession eller trosretning, de som har generet mig, angrebet mig, ville skændes med mig, de som ville påtvinge mig og min familie deres overbevisning.

Jeg tilgiver alle, hvis mangel på etik har såret mig, diskrimineret mig, hånet mig, lavet vittigheder om min race og nationalitét, de der har såret min familie legemligt, følelsesmæssigt eller materielt.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver alle professionelle, der på én eller anden måde har skadet eller generet mig: Læger, sygeplejersker, plejepersonale, sagførere, dommere, politikere og embedsmænd og ordensmagt. Jeg tilgiver alle håndværkere, der har bedraget mig ved deres arbejde.

Jeg tilgiver alle.

Herre, jeg tilgiver min arbejdsgiver, at han underbetalte mig, ikke anerkendte mig og mit arbejde, var uvenlig og grusom og reagerede umådeholdent.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver mine venner, som har skuffet mig, de som brød kontakten med mig, ikke støttede mig, ikke var der for mig da jeg havde brug for hjælp, de som lånte penge af mig uden at give dem tilbage, de som talte dårligt om mig.

Jeg tilgiver alle.


Herre Jesus, særligt beder jeg om nåde til tilgivelse af den ene person, der har såret mig mest i mit liv. Jeg beder om tilgivelse for dette menneske, som jeg betragter som min største fjende som jeg har sværest ved at tilgive. Det menneske om hvem jeg sagde, at jeg aldrig vil tilgive det.

Herre, befri mig fra uforsonlighedens svøbe. Lad Helligånden fylde mig med lys. Amen.


Det er værd at huske på, at:

1. Tilgivelse er en viljesakt, ikke en følelse.

2. Når vi beder for et menneske, kan vi være sikre på, at vi har tilgivet dette menneske.

3. En hjælp til at tilgive et menneske er at forestille sig, at I begge står foran Jesus Kristus og du siger: Jeg elsker ham fordi Du elsker ham og jeg tilgiver ham fordi du tilgiver ham.

4. Tilgivelse er et livslangt ansvar.

5. Dagligt har vi brug for at tilgive dem, der sårer eller skader os.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.