Peregrinos blog

Peregrinos blog

Jesu allerhelligste Hjerte

BønPosted by Ulla Sat, June 10, 2017 14:04:56


Mit første kendskab til tilbedelsen af Jesu allerhelligste Hjerte stammer fra Alto Adige - på tysk kendt som Sydtyrol. En lun juniaften, da mørket var ved at lægge sig over bjergene tændtes bål på alle bjergkamme og på bjergsiderne tændtes hjerteformede bål. Det blev et syn, der indledte min optagethed af Jesu Hjerte.

Tilbedelsen af Jesu allerhelligste Hjerte er særdeles udbredt hos den i katolsk kirke meget rodfæstede befolkning og snart opdagede jeg i de mange små kirker og kapeller billeder af Jesu allerhelligste Hjerte, hvilket var stærkt medvirkende til at min interesse udviklede sig til tilbedelse.

LITANI TIL JESU ALLERHELLIGSTE HJERTE

Herre forbarm dig over os

Kristus forbarm dig over os

Herre forbarm dig over os

Kristus hør os

Kristus bønhør os

Gud Fader i Himlen - forbarm dig over os

Gud Søn verdens Frelser - forbarm dig over os

Gud Helligånd - forbarm dig over os

Hellige Treenighed én Gud - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds Søn tilbedelsesværdige hjerte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte dannet af Helligånden i Jomfrumoderens skød - forbarm dig over os

Jesu Hjerte væsensforenet med Guds evige Ord - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al herligheds uendelige fylde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds hellige tempel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte den allerhøjestes paulun - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds hus og Himlens port - forbarm dig over os

Jesu Hjerte kærlighedens luende ild - forbarm dig over os

Jesu Hjerte retfærdighedens og kærlighedens bolig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte fuldt af godhed og miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle dyders bundløse hav - forbarm dig over os

Jesu Hjerte værdigt til al lovprisning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle hjerters konge og midtpunkt - forbarm dig over os

Jesu Hjerte som rummer alle visdom og kundskabs skatte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte hvori Guddommens hele fylde bor - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvilket Faderen havde sit velbehag - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvis overflod vi alle har fået del - forbarm dig over os

Jesu Hjerte de evige højes attrå og længsel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte tålmodigt og rigt på miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gavmildt mod alle der påkalder dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte livets og hellighedens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte forsoning for vore synder - forbarm dig over os

Jesu Hjerte mættet med forhånelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte knust for vore overtrædelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte lydigt indtil døden - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gennemboret af lansen - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al trøstens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vort liv og vor opstandelse - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vor fred og vor forsoning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte sonoffer for os syndere - forbarm dig over os

Jesu Hjerte frelse for dem, som håber på dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte håb for dem, som dør i dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle helgens evige fryd - forbarm dig over os

Guds Lam, som borttager verdens synder - skån os o Herre

Guds Lam, som borttager verdens synder - bønhør os o Herre

Guds Lam, som borttager verdens synder - forbarm dig over os

Jesus, sagtmodig og ydmyg af hjerte.

Omdan vore hjerter efter dit hjerte.

Lad os bede.

Almægtige evige Gud. Se hen til din elskede Søns hjerte og til al den lovprisning og fyldestgørelse, han på syndernes vegne har ydet dig. Skænk nådig fred og tilgivelse til dem, der påkalder din barmhjertighed i den samme din Søns, Jesu Kristi navn. Han som lever og råder med dig i al evighed.

Amen.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.